V današnji družbi v poslovanju ne moremo mimo izraza projekt in tudi projektno vodenje. Oba predstavljata sodobno organiziranost izvajanja posameznih nalog med sodelavci, da se zastavljen clij doseže zotraj razpoložljivih virov.

Pa vendar ob tem prihaja do zapletov kot so:

  • nejasenkončni izdelek v času priprave,
  • komunikacijske težavemed soudeleženci v projektu,
  • nizka motivacijarazvijalcev za doseganje zastavljenega cilja,
  • tehnične omejitve, ki vnaprej niso znane,
  • neustreznost kvaliteteizdelka,
  • spremembe zahtevmed izvajanjem projekta,
  • pomanjkljiva ali preobsežna dokumentacija.

Globalno se vlaga veliko energije za njihovo razreševnaje. Nastajajo priznane tudi standardizirane metodologije projeknega vodenja (npr. PMBOK, PRINCE2, RUP, Scrum in druge). S prenosom dobrih praks na naše projekte, lahko vplive tveganj zmanjšamo.