Razpis prostih delovnih mest. Vključitev v projekte širšega družbenega pomena.