Informacijske storitve po naročilu

Sistemska analiza
Sistematiziran pristop za zajem stanja informacijskega sistema ali poslovnega procesa. Modeliranje s standardnimi notacijami (diagram poteka, E-R diagrami, UML model).

 

Obdelava podatkov
Obdelava zajetih podatkov iz tekstovnih datotek, preglednic (Microsoft Excel) ali podatkovne baze (Oracle, MS SQL, My Sql).

 

Programiranje
Priložnostni izdelki za avtomatizacijo obdelav. Različni programski jeziki: C, C++, .NET C#, Java, Delphi.

 

Dokumentiranje
Dokumentacija z vsemi standardnimi elementi: grafična podoba, verzioniranje, revizijska sled, povzetek , zaključek,...