O podjetju

Poslanstvo

 

Osnovno poslanstvo podjetja Sinaksis d.o.o. je povezavanje informacijskih sistemov v odnosu do ljudi. Medsebojna komunikacijska usklajenost več računalniških sistemov rešuje kompleksnejše naloge v dobro človeka. S pravilnim projektnim pristopom, strokovnostjo v informatiki in razumevanjem potreb uporabnikov, pa take cilje dejansko tudi uresničujemo.

 

Sinaksis

Beseda Sinaksis (v angleščni Synaxis) izhaja iz stare grščine in pomeni medsebojno delo večih ljudi v odmaknjenem okolju, kjer je poskrbljeno za optimalno delo na vseh področjih človekovega dojemanja.

Dodatno s svojim znanjem in izkušnjami pomagamo tudi pri manjših svetovalnih ali tehničnih naročilih stranke.

Družba Sinaksis d.o.o. se zaveda velikega neizkoriščenega potenciala sodelavcev. Če le vsak prispeva svoje strokovno znanje, izkušje in veščine v prostor dobrega stika, se bodo vedno znova porajale nove ideje za nove dosežke.

Več o nas:  Sodelavci  |  Mreža zunanjih sodelavcev  |  Vizitka