SD Dolomiti, skakalna sekcija, Ljubljana, prenovljeno

Prenovljena zunanja uporaba produkta PANOgram Expo. Za pripravo izgleda terminala je bil prvič uporabljen XAML urejevalnik.

Oprema: MSI AE2071

Slike: na srečanju, v mirovanju, v uporabi.