DIGGIT, 1.slovenska konferenca o digitalni komunikaciji

Za anketiranje udeležencev konference je uporabljen produkt PANOgram.
Terminal z lastno grafično podobo vključuje dvojezikovni anketni vprašalnik.

Uporabljena oprema: MSI AE1920, MSI AE2071, MSI AE2211

Slike: spletna stran s seznamom razstavljalcev, vhod v konferečni del, anketiranje udeležencev.