Moto Palma, Kočevje

Uporabljen produkt PANOgram.
Terminal z lastno grafično podobo vključuje: dvojezikovna vsebina, kratka anketna vprašanja, zajem kontaktnih podatkov.
Izposojena oprema: MSI AE2071

Sejmi: Moto boom 2012